0.332 323 22 22

Fikirler Yarışsın Engeller Aşılsın “2. Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışması”

Ülkemizde özel eğitim alanında kullanılan materyal ve etkinliklerin tüm eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve yenilikçi, özgün, yaratıcı, işlevsel çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla 2016 yılında ilki düzenlenen Fikirler Yarışsın Engeller Aşılsın “Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik” yarışmasının ikincisi düzenlenmektedir.

2. Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışması, bir önceki yılda olduğu gibi “materyal ve etkinlik” olmak üzere iki kategoride düzenlenecektir. Katılımcılar görme, zihin, işitme, ortopedik yetersizliği olan bireyler ile özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dil ve konuşma güçlüğü ile otizmi olan bireylere yönelik hazırladıkları eğitim materyalleri ya da etkinlikler ile yarışmaya katılabileceklerdir. Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel kurumlarda görev yapan öğretmenler, yöneticiler ile üniversitelerde görev yapan akademik personel ve öğrenim gören öğrenciler katılabileceklerdir.

Bu yıl yarışmada 6 kişiye derece ödülü 44 kişiye mansiyon ödülü olmak üzere toplam 50 ödül verilecektir. Mansiyon ödülleri materyal kategorisinde 27 kişi, etkinlik kategorisinde 17 kişi olarak belirlenmiştir.

 Materyal Kategorisi ödülleri:            Birinciye 10.000 (on bin) TL,

                                                     İkinciye 7.500 (yedi bin beş yüz) TL,

                                                     Üçüncüye 5.000 (beş bin) TL,

                                                     Yirmi yedi kişiye 1.500 (bin beş yüz) TL

 

Etkinlik Kategorisi ödülleri:               Birinciye 10.000 (on bin) TL,

                                                     İkinciye 7.500 (yedi bin beş yüz) TL,

                                                     Üçüncüye 5.000 (beş bin)TL,

                                                     On yedi kişiye 1.500 (bin beş yüz) TL

 

 Katılım koşulları ve yarışma takvimine ilişkin detaylı açıklama orgm.meb.gov.tr adresinden daha sonra duyurulacaktır. 

Beni Haberdar Et